có "Nguồn khách hàng" tôi ko sử dụng nữa thì khi xoa đi nhưng khách hàng đã từng ở nguồn khách đó có bị biến thành ko có nguồn ko?


Khi xóa 1 nguồn khác đi, những Khách có nguồn mà đã bị xóa vẫn giữ nguồn đó chứ k bị mất nguồn thành k có nguồn.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Vũ Ngọc Quý | 2018-01-19 11:17:21

like

Reply

Bài viết nhiều bình luận