Có cách nào ghi nhận lại những đơn hàng gắn với 1 người liên hệ của 1 công ty hay không?


Hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ ghi nhận đơn hàng cho người lien hệ mà ghi nhận doanh thu đó cho khách hàng. Cách giải quyết trường hợp này anh chị có thể thêm mới một trường dữ liệu mới tạo thêm trường trong đơn hàng có thể đạt tên là "người liên hẹ thực hiện đơn hàng" là được
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận