Có cách nào điều chỉnh để khách hàng không có người phụ trách hay không?


Khi anh/chị muốn điều chỉnh để khách hàng có người phụ trách chuyển thành khách hàng không có người phụ trách 


Anh/chị có thể thao tác bằng phương pháp upload upload ghi đè dữ liệu để trống người phụ trách, thì khách hàng đó sẽ được chuyển thành không có người phụ tráchMỘT SỐ LƯU Ý KHI UPLOAD GHI ĐÈ DỮ LIỆU

1) Khi upload file anh/chị chú ý tích chọn ghi đè dữ liệu nếu trùng mã


2) Khi upload file anh/chị chú ý bỏ tích đánh dấu là khách hàng tôi phụ trách


3) File upload anh/chị lưu ý chỉ để lại cột MÃ KHÁCH HÀNG và NGƯỜI PHỤ TRÁCH , các trường khác có thể xóa bỏ hẳn đi ( như trên file mẫu)

CHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận