Chuyển tài liệu từ thư mục này sang thư muc khác có được không?


Trong trường hợp anh/chị tải tài liệu lên một thư mục nhưng phát hiện thư mục đó bị sai và tài liệu phải ở một thư mục khác.

Anh/chị không thể thao tác chuyển tài liệu từ thư mục này sang thư mục khác được mà cần tải tài liệu đó sang thư mục đúng, sau đó sẽ xoá bỏ tài liệu ở thư mục bị sai


CHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận