chuyển nhóm khách hàng vào chiến dịch


Bạn muốn chuyển 1 nhóm khách hàng vào 1 chiến dịch , trước tiên bạn tích chọn nhóm mà bạn cần chuyển vào chiến dịch, rồi bạn ấy tích tất cả " sau đó bận ấn thao tác , rồi chọn "tạo cơ hội


sau đó bận ấn thao tác , rồi chọn "tạo cơ hội" sau đó bạn cần lựa chọn chiến dịch để đổ nhóm khách hàng đó vào chiến dịch bạn muốn đổ , ai là người phụ trách chiến dịch đó thì bạn điền vào, sau đó bạn cập nhập là xong, nhóm khách hàng đã dc đẩy vào chiến dịch bạn vào chiến dịch đó để kiểm tra.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận