Chuyển khách hàng cho nhân viên A rồi chuyển cho nhân viên B thì toàn bộ khách hàng chuyển về B


Khi mình thao tác chuyển người phụ trách khách hàng ở màn hình khách hàng F2

- Sau khi tích chọn những khách hàng muốn chuyển người phụ trách 

=> sẽ hiện lên trường thao tác ngay bên trên và số lượng khách hàng cụ thể mình chuẩn bị thao tác chuyển người phụ trách 


Ví dụ: khi bạn chuyển người phụ trách 3 khách hàng sẽ hiển thị thao tác số 3LƯU Ý: SAU KHI CHUYỂN NGƯỜI PHỤ TRÁCH XONG TRƯỜNG THAO TÁC VẪN GIỮ NGUYÊN SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG ĐO, BẠN CẦN F5 LẠI ĐỂ CẬP NHẬT LẠI GIỮ LIỆU TRƯỚC KHI CÓ BẤT KỲ THAO TÁC NÀO TIẾP THEO


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận