Chức năng tìm kiếm ở hợp đồng


Chức năng tìm kiếm ở hợp đồng


- Tìm kiếm theo MÃ HỢP ĐỒNG


- Tìm kiếm theo MÃ KHÁCH HÀNG


- Tìm kiếm theo TÊN KHÁCH HÀNG


- Tìm kiếm theo THỜI HẠN KẾT THÚC HỢP ĐỒNG


- Tìm kiếm theo KIỂU HỢP ĐỒNG


- Tìm kiếm theo LOẠI KHÁCH HÀNG

- Tìm kiếm theo TÌNH TRẠNG


- Tìm kiếm theo THỜI GIAN TẠO HỢP ĐỒNG


CHÚC ANH/CHỊ THAO TÁC THÀNH CÔNG!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận