Chức năng bảo mật thông tin khách hàng


Bảo mật thông tin khách hàng chia thành 2 nhánh chức năng chính.

1. Chức năng khách hàng riêng tư

Với chức năng này thì khi thêm mới một khách hàng có 2 tùy chọn:

- Chỉ người phụ trách được xem, sửa khách hàng này

- Cho phép cấp trên của người phụ trách có thể xem sửa KH (giống logic hiện tại)

2. Chức năng bảo mật trường dữ liệu ( hay còn gọi là dữ liệu nhạy cảm khách hàng)

Chức năng này có 3 tùy chọn:

2.1. Ai có quyền xem dữ liệu nhạy cảm KH thì xem được. Người phụ trách KH nếu ko có quyền thì cũng ko thể xem

2.2. Mặc định người phụ trách và người có quyền thì có thể xem.

2.3 Chỉ người phụ trách xem được dữ liệu nhạy cảm. Tất cả người khác chỉ có thể vào khách hàng trao đổi, nhưng ko nhìn thấy dữ liệu nhạy cảm.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


tranquyet | 2017-12-29 17:32:05

Great! Awesome ♥

Reply

Bài viết nhiều bình luận