Cho mình hỏi phần automation email có gửi bằng mail hệ thống được không? Hay chỉ gửi bằng mail của người gửi thôi?


Khi tạo automation hệ quả là gửi mail hiện chưa có người gửi là mail hệ thống.

Bạn có thể tạo 1 tài khoản có thông tin là mail hệ thống để chọn gửi mail.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận