Chỉnh Sửa Thông Tin Sản Phẩm Bằng Cách Upload Ghi Đè Dữ Liệu


Khi anh/chị muốn chỉnh sửa thông tin sản phẩm đã có trên Getfly, ngoài phương pháp tự chỉnh sửa từng sản phẩm anh/chị có thể sử dụng tính năng upload sản phẩm ghi đè dữ liệu nếu trùng MÃ SẢN PHẨM.

- Mỗi sản phẩm trên hệ thống đều có một mã  riêng biệt để phân biệt. Anh/chị cần thay đổi những sản phẩm gì, thì anh/chị download file danh sách các sản phẩm đó từ hệ thống về để đảm bảo có đúng mã sản phẩm


- Tại file tải về, anh/chị giữ lại cột mã sản phẩm (MODEL) và cột thông tin cần sửa (Nhóm SPCĐ) còn các cột thông tin còn lại không cần sửa thì xóa hẳn cột trong file đi


- Sau đó anh/chị lưu lại và UPLOAD TÍCH CHỌN GHI ĐÈ NẾU TRÙNG MÃ -> Tải lên


Đây là màn hình upload ghi đè thành công


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận