Chỉnh sửa mối quan hệ khách hàng


                      Để chỉnh sửa Mối quan hệ ta làm các bước sau.


1 : Ta click vào tên người dùng.

2 : chọn phần cài đặt.

3 :chọn CRM.

4 : chọn mối quan hệ.

5: chỉnh sửa các mối quan hệ.

6: Chỉnh sửa ngày để khách hàng được đưa vào đừng quyên.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận