Chỉnh sửa mối quan hệ khách hàng

                      Để chỉnh sửa Mối quan hệ ta làm các bước sau.


1 : Ta click vào tên người dùng.

2 : Chọn phần cài đặt.

3 : Chọn CRM.

4 : Chọn mối quan hệ.

5:  Chỉnh sửa các mối quan hệ.

6: Chỉnh sửa ngày để khách hàng được đưa vào đừng quyên.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan