Chiết khấu sau thuế trên Getfly có ý nghĩa gì?

Bán hàng

147 lượt xem

09/04/2020

Giai thích ý nghĩa của trường chiết khâu sau thuế:- Nếu tích vào: Hệ thống sẽ tính tổng đơn hàng bao gồm chiết khấu sau khi đã có thuế VAT

- Không tích: Chỉ tính chiết khấu với tổng tiền của đơn hàng trước khi có thuế VAT.


Ví dụ: Tổng đơn hàng có giá trị là 100.000, thuế VAT là 10%, CK 10.000


- Tích vào ô chiết khấu sau thuế: Tổng cộng đơn hàng sẽ là : 100.000


- Không tích Tổng cộng đơn hàng là: 99.000

* CK theo % sẽ không thay đổi tổng cộng do hệ thống tính theo công thức:

1,1 giá bán x ( 1 - CK%)


Cám ơn anh chị đã quan tâm!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan