Chiến dịch này khi danh sách khách về dưới dạng excel lại không có thông tin gì


Khi tải danh sách cơ hội ở chiến dịch, anh/chị có thể tải được


- Nếu là người quản lý chiến dịch, anh/chị có thể tải được toàn bộ cơ hội trong chiến dịch đó
- Nếu không phải người quản lý chiến dịch, chỉ là người bán hàng, chị/chị sẽ chỉ tải được những cơ hội mà anh/chị là người phụ trách cơ hội đó
Khi anh/chị tải file mà không có thông tin nào có thể do anh/chị không phụ trách cơ hội nào trong chiến dịch đó và cũng không phải là người quản lý chiến dịch
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận