Chiến dịch có thể có nhiều người quản lý không?


Setup chiến dịch sẽ chỉ có một người quản lý chính và đó là người có quyền chỉnh sửa chiến dịch đó. 

Người tham gia chiến dịch thì sẽ không bị giới hạn, do mình tự setup.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận