Chỉ tiêu số cơ hội tạo ra trong kì có phải là thống kê số công việc tạo mới không ạ?


Chỉ tiêu KPI: số cơ hội tạo ra trong kỳChỉ tiêu này được tính như sau: số cơ hội được tạo, điều kiện: cơ hội chưa bị xoá, người tạo cơ hội là nhân viên áp KPI, thời gian tạo cơ hội tính theo thời gian áp dụng KPIBài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận