Chèn optinform lên website nhưng đăng ký không thành công


Chèn optinform lên websiet có hiển thị nhưng khi khách hàng đăng ký không điều hướng sang đúng trang đã chọn mà hiển thị như ảnh:Nguyên nhân:

Do phần setup form nhập sai thông tin trang muốn điều hướngThông tin cần nhập đúng


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận