Chèn link trang wed vào email để gửi


Bạn muốn chèn link trang wed vào mẫu email để gửi đi , trước tiên bạn vào chọn mẫu, ấn vào chỗ cần đặt link trang wed, như hình vẽ


Sau đó bạn dán link wed đó vào ô như hình vễ rồi ấn insert link là bạn đã chèn xong .


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận