Chèn link trang wed vào email để gửi

Đào tạo mindset

373 lượt xem

19/01/2018

Bạn muốn chèn link trang wed vào mẫu email để gửi đi , trước tiên bạn vào chọn mẫu, ấn vào chỗ cần đặt link trang wed, như hình vẽ


Sau đó bạn dán link wed đó vào ô như hình vễ rồi ấn insert link là bạn đã chèn xong .


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Huyền

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan