Chạy chiến dịch automation thì có lọc khách hàng theo nhiều tiêu chí không?


Anh/Chị vào mục tìm kiếm rồi ấn tìm kiếm nâng cao anh/chị nhé, kéo xuống dưới anh/chị có thể lọc được theo khu vực địa lý anh/chị nhé

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận