Cấu hình tổng đài VHT kiểu mới


Cấu hình tổng đài VHT theo hướng mới

1. Báo mở module tổng đài cấu hình theo hướng mới

2. Truy cập vào URL https://acd.vht.com.vn để lấy các thông tin


Đăng nhập theo tài khoản VHT cung cấp

Bước tiếp lấy thông tin API_KEY & API_SECRET:


Cấu hình các thông tin vào hệ thống của Getfly:

API_KEY: xxxxxxxxx

API_SECRET:  xxxxxxxx

Đường dẫn lấy lịch sử cuộc gọi : https://acd-api.vht.com.vn/rest/cdrs

Đường dẫn đăng ký máy nhánh : https://acd-api.vht.com.vn/rest/softphones/login

Chú ý: Ko cần truy cập được 2 URL này3. Lấy thông tin máy nhánh để tích hợp

- Chọn cấu hình tổng đài


- Chọn cấu hình tổng đài


-  Chọn máy nhánh cần lấy thông tin


- Thông tin của 1 máy nhánh


4. Cấu hình thông tin của máy nhánh tương ứng tài khoản trong hệ thống Getfly:


5. Sau khi copy đầy đủ thông tin tương ứng ấn cập nhật thông tin tài khoản trên Getfly

Lưu ý: Khi cập nhật xong thông tin của tải khoản người dùng trên Getfly, F5 lại trình duyệt, bật F12 > console như hình là thành công


Good luck!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận