Cấu hình email Yandex trên hệ thống Getfly

Tích hợp hệ thống

247 lượt xem

08/05/2020

Để cấu hình mail Yandex lên Getfly anh/chị vui lòng truy cập vào phần Cài đặt => Email Marketing


Các thông số tích hợp cần điền:

- Phương thức gửi Email: SMTP

- Email hiển thị khi gửi: Email cấu hình

- Tên hiển thị khi gửi: Tên hiển thị khi gửi mail

- Tài khoản dùng để gửi mail: Email cấu hình

- Mật khẩu: Mật khẩu mail

- Địa chỉ máy chủ SMTP: ssl://smtp.yandex.com

- Port: 465

Sau khi điền các thông tin kết nối, anh/chị lưu ý click để LƯU CẤU HÌNH và nhập mail bất kỳ để kiểm tra cấu hình email:LƯU Ý:

- Cấu hình mail Yandex sẽ chỉ gửi đi được từ mail hệ thống (mail cấu hình)

- Giới hạn gửi mail của Yandex là 3.000 mail/ngày. Mỗi lần gửi chỉ được tối đa 35 người nhận (qua SMTP Server hoặc Mail Client) hoặc 50 người nhận (dùng giao diện web).

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan