Cài đặt nhận thông báo - notification


Cách cài đặt nhận thông báo - notification trên GetFly:

- Vào cài đặt chọn thông báo từ hệ thống, tích chọn các phần mà bạn muốn nhận thông báo.


*Lưu ý: Nếu trên app, bạn phải cài đặt nhận thông báo về máy khi cài app.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận