Cách xóa khách hàng?


Nếu muốn xóa khách hàng, trước hết anh chị cần có quyền xóa khách hàng mới có nút xóa.

1. Xóa 1 khách hàng bất kì, anh chị click chọn dẫu "x" bên cạnh khách hàng để xóa


2. Xóa 1 lúc nhiều khách hàng. Để xóa 1 lúc nhiều khách hàng trước tiên anh chị lọc tìm kiếm lượng khách hàng mà anh chị cần xóa sau đo tích chọn tất cả khách hàng( 1 lần chỉ chọn được tổng số khách hàng hiển thị trên một trang) sau đó --> chọn thao tác --> xóa nhiều


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận