Cách xoá hẳn khách hàng trên hệ thống


Để có thể xoá hẳn khách hàng trên hệ thống trước tiên tài khoản phải có quyền " Xoá hẳn khách hàng "


Sau khi có quyền anh chị / thao tác như sau:

- Vào màn hình  Khách hàng ( F2) Cick vào mũi tên trỏ xuống ở thanh công cụ, chọn mục " Đã xoá"


Danh sách các khách hàng đã xoá sẽ được hiện ra

Anh/chị tích chọn những khách hàng muốn khôi phục, Click vào mục " Thao tác" ở thanh công cụ bên trên và chọn " Xoá hẳn"


Sau đấy nhấn " OK " để đông ý xoá hẳn những khách hàng vừa chọn
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận