Cách xem logs lịch sử chỉnh sửa thông tin khách hàng


Để xem logs lịch sử chỉnh sửa , thay đổi thông tin khách hàng, anh/chị có thể vào màn hình chi tiết khách hàng kiểm tra ở phần LOGS


Hệ thống sẽ lưu trữ lại lịch sử thay đổi, chỉnh sửa thông tin khách hàng như thay đổi tên khách hàng, thay đổi nhóm khách hàng,...có ghi nhận người dùng thao tác thay đổi và thời gian thay đổi để anh/chị có thể theo dõi.

CHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận