Cách xem doanh thu các khách hàng không có nguồn trên hệ thống


Để xem doanh thu các khách hàng không có nguồn anh/chị có thể xem chi tiết ở phần KPI khách hàng


Anh/chị có thể xem chi tiết thông tin đơn hàng và khách hàng khi click vào con số phần trăm hiển thị CHÚC ANH / CHỊ THÀNH CÔNG!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận