Cách xem các bình luận đã xóa trong khách hàng


Khi xóa bình luận ( comment) trong khách hàng, bình luận ấy sẽ  không bị xóa hẳn khỏi  hệ thống mà sẽ được lưu vào mục "Đã xóa" 

Để xem các bình luận đã xóa trong khách hàng anh/ chị vui lòng thao tác theo hướng dẫn sau:

1.  Chọn khách hàng muốn xem bình luận ở màn hình Khách hàng (F2)

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/Thang6/cmt1.png

2. Vào màn hình chi tiết của khách hàng đó

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/Thang6/cmt2.png

2. Chọn trạng thái bình luận "Đã xóa"

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/Thang6/cmt3.png

 Tất cả bình luận đã xóa trong khách hàng  sẽ được hiện ra

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/Thang6/cmt4.png

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận