Cách xác nhận công việc nhanh


Bạn muốn xác nhận nhanh công việc , ví dục muốn xác nhận nhanh những công việc tôi giao thì chú ý ở đầu các công việc có ô vuông nhỏ, tích chọn những công việc muốn xác nhận rồi thao tác "xác nhận hoàn thành " là được, hình ảnh minh họa 

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận