Cách upload mẫu email template bằng file html


Để thêm mẫu email template lên hệ thống anh chị thao tác như sau:

click vào  Marketing (f3)-> Emailmarketing-> Templates -> Thêm -> Tải lên file mẫu-> chọn file HTML -> Cập nhật.
Sau khi cập nhật mẫu email này sẽ xuất hiện trong mục Templates để anh chị sử dụng
 

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận