Cách upload mẫu email template bằng file html

Marketing - Email

754 lượt xem

04/01/2018

Để thêm mẫu email template lên hệ thống anh chị thao tác như sau:

click vào  Marketing (f3)-> Emailmarketing-> Templates -> Thêm -> Tải lên file mẫu-> chọn file HTML -> Cập nhật.
Sau khi cập nhật mẫu email này sẽ xuất hiện trong mục Templates để anh chị sử dụng
 

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan