Cách upload mẫu email template bằng file html

Marketing - Email

11 lượt xem

13/10/2020

Anh/chị click vào Marketing (f3)-> Emailmarketing-> mẫu email ->click tải lên file mẫu->

 
Tiếp đến chọn file HTML -> Tải lên 

Sau khi cập nhật mẫu email này anh chị click lại vào email marketing -> thêm mới-> chọn mẫu (mẫu anh/chị vừa thêm)


Chúc các anh/chị thao tác thành công

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phan Thị Mai

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan