Cách upload khách hàng ghi nhận ngày tạo


Khi anh/chị upload muốn ghi nhận ngày tạo là thời gian khác, ở cột NGÀY TẠO anh/chị sẽ chỉ cần điền thông tin ngày theo định dạng ngày/tháng/năm.

LƯU Ý: mình sẽ không điền thời gian tạo khách hàng ( giờ tạo) thời gian hệ thống sẽ tự động mặc định nên mình sẽ không thể upload được thông tin này

Chúc anh/chị thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận