Cách upload chính sách giá


Để upload chính sách giá, trước tiên anh/chị cần tải mẫu upload của Getfly về 


Sau khi tải mẫu về, anh/chị sẽ điền thông tin của chính sách giá muốn setup


LƯU Ý: đối với những sản phẩm không áp dụng chính sách giá thì anh/chị xóa hẳn thông tin sản phẩm đó trên file upload.

Anh/chị sẽ upload chính sách giá mới setup lên trên hệ thống


- Chính sách giá upload sẽ có tên theo thời gian tạo ra chính sách đó:

Ví dụ: Chính sách giá tạo ngày 24-09-2019

- Thời gian áp dụng chính sách giá: trong vòng 1 tháng kể từ ngày tạo

- Trạng thái chính sách giá: mặc định chưa kích hoạt (Không áp dụng)

CHÚC ANH/CHỊ THAO TÁC THÀNH CÔNG!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận