Cách ứng lương cho nhân viên


Để thao tác ứng lương cho nhân viên  anh/ chị thao tác theo quy trình sau: 

1. Vào Module HRM chọn mục "  Tạm ứng lương"


2. Điền các thông tin cần thiết

- Ngày tạm ứng: ngày này sẽ căn cứ để trừ vào lương  khi tính lương hàng tháng cho nhân viên

- Số tiền tạm ứng

- Đơn vị công tác: chọn phòng ban của nhân viên

- Người tạm ứng: chọn tên nhân viên


- Sau đấy nhấn"  Hoàn thành"Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận