Cách tìm kiếm khách hàng trên App Getfly Mobile

GetFly Mobile App

201 lượt xem

08/11/2019

Chào anh/chị, trên ứng dụng App Getfly Mobile hiện đang hỗ trợ anh/chị tìm kiếm khách hàng như sau:

Bước 1: Trên màn hình thao tác anh/chị chọn mục "Khách hàng" 


Bước 2: Trong màn hình khách hàng anh chị kích vào biểu tượng "Kính lúp" để tìm kiểm khách hàng


Bước 3: Trong màn hình tìm kiếm khách hàng trên app, sẽ hiển thị như sau:(1) Có thể tìm kiếm Khách hàng theo key work như họ tên, địa chỉ, sđt

(2) Tìm khách hàng theo mã KH

(3) (4) (5) (6) Tìm khách hàng theo Mối quan hệ, người phụ trách, nhóm khách hàng, bộ lọc riêng 

Chúc anh/chị thao tác thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Võ Thu Hà

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan