Cách tích hợp tổng đài Cloudfone


Để tích hợp tổng đài Cloudfone, anh/chị truy cập vào phần CÀI ĐẶT => CALLCENTERCÁC THÔNG TIN BÊN TỔNG ĐÀI CUNG CẤP ĐỂ TÍCH HỢP

- Service name: xxx 

- Auth User: xxx 

- Auth Key: xxx 

- URL get logs: http://api.cloudfone.vn/api/CloudFone/GetCallHistory 

- URL Click to call: http://api.cloudfone.vn/api/CloudFone/AutoCall

Sau khi có các thông tin trên, anh/chị chỉ cần điền các thông tin tích hợp lên Getfly => ấn CẬP NHẬT


Anh/chị truy cập vào CSKH -> CALLCENTER ấn thao tác LẤY DỮ LIỆU: nếu lấy được logs cuộc gọi thì việc kết nối đã thành công.


CHÚC ANH/CHỊ THAO TÁC THÀNH CÔNG!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận