Cách thống kê chi phí vận chuyển


-Trường hợp Chi phí vận chuyển tính cho khách hàng (khách hàng chịu chi phí vận chuyển)

Khi thêm mới đơn hàng, anh/chị sẽ nhập trực tiếp chi phí vận chuyển đơn hàng của khách hàng vào để có thể theo dõi và thống kê

 - Trường hợp Chi phí vận chuyển tính cho khách hàng ( khách hàng không chịu chi phí vận chuyển)

Anh/chị có thể thêm 1 sản phẩm là PHÍ VẬN CHUYỂN, khi lên đơn hàng nếu có phát sinh thêm chi phí vận chuyển, có thể thêm 1 sản phẩm PHÍ VẬN CHUYỂN để tiện cho việc theo dõi của khách hàng cũng như cho các bộ phận liên quan


CHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận