Cách thiết lập Nhóm Automation


Để thiết lập các Nhóm automation trong Getfly, anh/chị thao tác như sau:

- Bước 1: Vào Cài đặt --> Chọn CRM - Bước 2: Anh/chị chọn Nhóm Automation và thiết lập có thể Thêm/ Xoá nhóm 


Chúc anh/chị thao tác thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận