Cách thêm trường định nghĩa dữ liệu trong đơn hàng trên giao diện 4.0


Anh/chị muốn thêm một trường định nghĩa dữ liệu trong mục Đơn hàng. Anh/chị thao tác theo các bước sau:

- Anh/chị vào Cài đặt trong ảnh đại diện:


- Anh/chị chọn Định nghĩa dữ liệu và chọn mục Đơn hàng:


Chúc anh/chị thành công!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận