Cách thêm mới template hợp đồng trên Getfly


Cách thêm mới template hợp đồng trên Getfly:

1: Vào CRM, chọn template, ấn thêm mới ( phải có quyền admin)

2: Có 2 cách thêm mới template hợp đồng:

 - Tạo trực tiếp trên Getfly CRM

- Upload file template có sẵn ( với điều kiện định dạng file là html)3: vào f4, chọn hợp đồng

4: Thêm mới hợp đồng như bình thường rồi ấn cập nhật

5: Click in hợp đồng, ở đây sẽ hiện các template đã tạo để tùy chọn, chọn mẫu nào hệ thống sẽ in mẫu đó.Cám ơn anh chị đã quan tâm!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận