Cách thêm mới sản phẩm


 Cách thêm mới sản phẩm trên hệ thống Getfly:

1. Để chuột vào module Bán hàng ( F4) chọn mục sản   phẩm


2. Click vào " Thêm  mới" để tạo mới sản  phẩm


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận