Cách thêm mới mẫu sms


Cách thêm mới mẫu sms

B1: Chọn sms marketing và thêm mới


B2: Ấn chọn mẫu => Thêm mẫu


B3: Soạn nội dung sms, cập nhật tên mẫu sms và nhấn thêm mới


Sau khi đã tạo mẫu sms, anh/chị chỉ cần vào sms, nhấn thêm mới và chọn mẫu sms đã có và nhấn gửi

Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận