Cách thêm mới định nghĩa dữ liệu khách hàng


Để thêm mới định nghĩa dữ liệu khách hàng Anh/ chị vui long thao tác theo các bước sau: Click tên hiển thị của Anh/ Chị ở góc phải màn hình chọn " Cài đặt" sau đấy chọn tiếp " Định nghĩa dữ liệu" màn hình  các trường  dữ liệu của  khác hàng sẽ hiện ra, để thêm mới định nghĩa dữ liệu nhấn vào "  Thêm mới" nhập các thông tin  ở màn hình thêm mới bên phải màn hình sau đấy nhấn " Lưu"


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận