Cách thêm mới 1 cơ hội


Có 3 cách thêm cơ hội: 1: Thêm từ danh sách khách hàng: chọn khách hàng muốn tạo cơ hội --> Thao tác --> Tạo cơ hội


2: Thêm qua optin form: Sau khi tạo xong optin form trên Getfly và gắn form đó trên các trang website hay landing page nào đó. KH quan tâm và đăng ký vào form đó thì thông tin KH sẽ đổ thẳng về chiến dịch khi tạo optin form đã chọn từ đầu.


3: Thêm từ fanpage khi đã tích hợp vào hệ thống

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận