Cách thay đổi thứ tự các cột trong định nghĩa dữ liệu khách hàng


Cách thay đổi thứ tự các cột trong định nghĩa dữ liệu khách hàng 

B1. Click vào Avata của tài khoản ở góc phải màn hình, chọn Cài Đặt


B2. Chọn Đinh Nghĩa Dữ liệu, chọn tiếp tab Khách hàng


 Sau đấy để chuột vào trường dữ liệu muốn thay đổi thứ tự, giữ chuột trái và tiến hành kéo thả để thay đổi thứ tự


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận