Cách thay đổi nhóm cho nhiều khách hàng


Thay đổi nhóm cho nhiều khách hàng trên hệ thống:

- Vào màn hình khách hàng, click vào ô vuông bên trái tên những khách hàng muốn chuyển nhóm => chọn hành động => chọn nhóm khách hàng => chọn tên nhóm muốn thay đổi và ấn cập nhật.(1) Chuyển khách hàng sang nhóm đã chọn, và khách hàng vẫn ở những nhóm cũ.

(2) Chuyển khách hàng sang nhóm mới và xóa tất cả những nhóm cũ mà khách hàng đang nằm trong đó.

Cám ơn anh chị đã quan tâm!
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận