Cách thao tác sửa khách hàng trên hệ thống


Cách thao tác sửa  khách hàng trên hệ thống 

1. Để thao tác sửa khách hàng trên hệ thống, trước tiên anh/chị phải có quyền " Sửa" ở quyền " Khách hàng " trong bảng phân quyền


2. Sau khi có quyền , khi vào màn hình chi tiết của khách hàng anh/chị sẽ thấy thao tác sửa


Click vào thao tác sửa để  chỉnh sửa lại thông tin  khách hàng, sau đấy nhấn " Cập nhật" để lưu


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận