Cách thao tác chuyển quỹ


Để thao tác chuyển tiền từ quỹ này sang quỹ  khác anh /chị thao tác như sau:

1. Vào mục  Chuyển quỹ thao tác " Thêm mới" để thêm mới phiếu

2.  Nhập các thông tin trong phiếu chuyển quỹ

 Sau đấy nhấn cập nhật để lưu phiếu

3. Sau  đấy Vào tài khoản thủ quỹ của  quỹ đến  thao tác " Đồng ý"


 

Sau khi click " Đông ý" tiền sẽ được trừ ở Quỹ đi và được cộng vào quỹ đến


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận