Cách thanh toán nhiều đơn hàng dành cho doanh nghiệp sử dụng module tài chính kế toán


Đối với các doanh nghiệp hiện đang sử dụng module mở rộng Tài chính kế toán của Getfly, anh/chị có thể thao tác như sau:

- Vào Tài chính kế toán -> Phiếu thu -> Thêm 


- Nhập nội dung phiếu thu -> chọn Quỹ -> chọn ngày thu -> tại phần Nguồn thu chọn: Thu tiền khách hàng qua đơn hàng. 

Tại đây, anh/chị tìm khách hàng cần thanh toán nhiều đơn hàng -> hệ thống sẽ liệt kê danh sách các đơn hàng của khách hàng này chưa thanh toán. Anh/chị xóa các đơn hàng mà khách hàng chưa thanh toán và giữ lại các đơn hàng cần thanh toán. Hệ thống sẽ tự thống kê tổng số tiền thanh toán tương ứng ở phía dưới


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận