Cách tạo trường dữ liệu multichoice


Đối với các trường tạo thêm ở trên hệ thống, mình có thể tạo trường dữ liệu có hiển thị dữ liệu để khách hàng chọn và có thể chọn theo nhiều lựa chọn cùng lúc

- Để thêm trường dữ liệu:
Bạn chọn CÀI ĐẶT -> ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU

nhập tên trường muốn tạo và chọn dạng dữ liệu selectlist


 Nếu muốn có thể chọn được nhiều lựa chọn bạn cần tích vào CHO PHÉP CHỌN NHIỀU GIÁ TRỊ
=> Khi thêm mới khách hàng trường dữ liệu đó có thể điền nhiều dữ liệuKể các khi khách hàng đăng ký vào qua form cũng có thể chọn được nhiều lựa chọn 

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận