Cách tạo ngân sách con


Để tạo ngân sách con Anh/ chị thao tác theo hướng dẫn sau:
1. Vào màn hình danh sách Ngân sách, tìm ngân sách cha muốn thêm ngân sách con , sau đấy click vào tên ngân sách cha ấy

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ng%C3%A2n_s%C3%A1ch_1.png

2. Sau khi vào màn hình chính của ngân sách cha chọn " Đề nghị thay đổi"

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ng%C3%A2n_s%C3%A1ch_2.png

3. Sau đấy nhấn chọn " Tạo danh mục"

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ng%C3%A2n_s%C3%A1ch_3.png

4. Sau đấy nhập tên của ngân sách con và nhấn Hoàn thành để lưu

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ng%C3%A2n_sach_4.png

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ng%C3%A2n_s%C3%A1ch_5.png


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận