Cách tạo công việc tích hợp sms


Mẫu cấu trúc tạo công việc tích hợp SMS gồm:

Tên domain công ty:    "http://STARTUPBDS.GETFLYCRM.COM"

Tên sms muốn cấu hình:   "SMS VMG"

Tài khoản cấu hình: "REDLAND...."

Password cấu hình: "********"

BrandName cần tích hợp:   "REDLAND"

Có một số SMS tích hợp ko có pass mà là API key và Secrect Key thì mọi người gửi cả 2 thông tin đấy 

Ảnh minh họaNếu kỹ thuật báo sai tài khoản 

1 kiểm tra lại tài khoản

2 Xin trang đăng nhập của sms đó để vào kiểm tra


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận